Okruh č. 2

Okruh č. 2 - Chrám sv. Barbory + historické centrum

Po příjezdu do vlakové stanice Kutné Hory město si s průvodcem prohlédneme historické město a navštívíme chrám sv. Barbory (patronky horníků). Po cestě uvidíme kostel Matky Boží Na Náměti stojící na místě, kde se „nametávalo“, co jiného než stříbro. Kostel náleží k nejstarším kamenným svatyním...