Datum: 04.06.2015

Vložil: ZŠ Mendíků - Praha

Titulek: Londýn, Stonehenge, Avebury, Salisbury

V květnu 2015 jsme uspořádali studijní pobyt s CK Výuka Jinak. Paní Sičáková nám od začátku vycházela vstříc a podle našich představ celý zájezd naplánovala. Patří jí velké poděkování. Náš pobyt proběhl bez sebemenších chyb, děti byly z prohlídky pamětihodností nadšeny, pobyt v rodinách je obohatil o zkušenosti každodenního života mezi cizinci a zároveň motivoval k další výuce jazyka. Chválíme přístup pánů řidičů a hlavně průvodkyně Mirky, která operativně přizpůsobovala program situaci.
V budoucnu opět rádi využijeme služeb této agentury.
Základní škola Mendíků, Praha 4

Přidat nový příspěvek