Pravidelné prohlídky Prahy s průvodcem

Nabízíme pravidelné prohlídky s průvodcem pro školní skupiny. Uvedené ceny jsou platné pro žáky ZŠ v doprovodu pedagogů. Dalším zájemcům sdělíme ceny na vyžádání. V ceně je již vstupné do vybraných objektů. Na 30 platících 2 pedagogové ZDARMA vč. vstupů. Pracovní listy zašleme v elektronické podobě s potvrzením objednávky:

 

Začátky denně od 9:00 hod.
 
Skupinám zajistíme i jiné časy. Objednání nutné předem vyplněním formuláře zde.
Min. počet k realizaci prohlídky je 30 platících (popř. cena jako za 30 platících).
 
 
Začátky prohlídek na Václavském náměstí.
Místo srazu s průvodcem "pod ocasem" koně sv. Václava na Václavském náměstí:
 
 
1) Praha husitská, 2 hod., za 70 Kč/žák: Žáci a studenti se seznámí s působením nejvýznamnějších ososbností husitského hnutí v Praze - M. J. Hus, J. M. z Kroměříže, Jakoubek ze Stříbra, Jan Želivský, Jan Žižka. Uvidíte Betlémskou kapli, kostel sv. Martina ve zdi, kde se poprvé podávalo podobojím způsobem, navštívíte kostel Panny Marie Sněžné odkud se Jan Želivský po kázání vydal směrem k Novoměstské radnici, kde se odehrála 1. Pražská defenestrace. Navíc navštívíte Václavské a Staroměstské náměstí. Za příplatek 30 - 50 Kč (dle věku studentů) múžeme zajistit prohlídku Betlémské kaple - interiéry.
 
2) Staré a Židovské Město, 2 hod., za 70 Kč/žák: Seznámíte se s historií Starého a Židovského Města v Praze na trase: Stavovské divadlo, Karolinum, Prašná Brána, kostel sv. Jakuba, Ungelt, Staroměstské náměstí, Pařížská ulice, Staronová synagoga, Maiselova synagoga, Starý židovský hřbitov, Pinkasova synagoga, prohlídka je ukončena u Karlova mostu.
 
3) Praha židovská, 3 hod., za 150 Kč/žák (vč. vstupů do ŽM): Během prohlídky si s naším průvodcem prohlédnete Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici a navštívíte: Staronovou synagogu, Maiselovu synagogu, Starý židovský hřbitov, Pinkasovu a Španělskou synagogu a Obřadní síň.
 
4) Staré Město, návštěva Muzea Karlova mostu a plavba lodí s nápojem zdarma, 3,5 hod, za 230 Kč/žák: Nejprve si s naším průvodcem prohlédnete Staré Město: Prašná brána, Stavovské divadlo, Dům u Černé Matky Boží, kostel sv. Jakuba, Ungelt, Staroměstské náměstí, Mariánské náměstí, Klementinum a Karlův most. Poté následuje prohlídka Muzea Karlova mostu s pozůstatky Juditina mostu a plavba lodí pod Karlovým mostem až na Čertovku, poté k Čechovu mostu a zpět ke Karlovu mostu. 
 
 
5) Staré Město s návštěvou Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR/Senátu ČR, 3,5 hod., za 100 Kč/žák: Prohlídka se skládá z prohlídky Starého Města s průvodcem na trase: Prašná brána, Stavovské divadlo, Dům u Černé Matky Boží, kostel sv. Jakuba, Ungelt, Staroměstské náměstí, Mariánské náměstí, Klementinum a Karlův most, Malostranské náměstí. Následuje prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (jednací sály, zákulisí PS). Tyto prohlídky jsou možné pouze ve dnech, kdy neprobíhá zasedání Poslanecké sněmovny.
 
Začátky prohlídek na Hradčanském náměstí, u sochy T. G. Masaryka, nebo před restaurací Lví dvůr, U Prašného mostu 51/6:
 
1) Hradčanské náměstí, Nový Svět, Loreta, Strahovský klášter - možno pokračovat na Petřín, 2 hod., za 120 Kč/žák (v ceně vstup do Pražské Lorety a do historických sálů Strahovského kláštera, tj. Teologický a Filosofický): Po setkání s naším průvodcem si prohlédnete paláce Hradčanského náměstí s Morovým sloupem, kostel sv. Jana Nepomuckého na Novém Světě, Lumbeho vilu, kde bydlí prezident ČR, domy s domovními znameními Nového Světa a jedinou roubenku v Praze (stavení U Raka). Poté navštívíte Pražskou Loretu se Svatou chýší, kopií domku, kde se podle legendy narodila Panna Marie. Prohlídka je ukončena v areálu Strahovského kláštera, kde si prohlédnete Teologický a Filosofický sál. Prohlídku lze za příplatek prodloužit o procházku na Petřín nebo o prohlídku Pražského hradu. Cena pro studenty SŠ činí 200 Kč.
 
2) Pražský hrad exteriéry (bez návštěvy památek PH uvnitř), začátek před restaurací Lví dvůr, U Prašného mostu 51/6
 2 hod., za 70 Kč/žák: Seznámíte se s historií, založením a stavebním vývojem Pražského hradu od svého vzniku v 9. století do současnosti. Uvidíte nádvoří Pražského hradu, katedrálu sv. Víta, do které nahlédnete, Starý královský palác s renesančními okny Vladislavského sálu, Basiliku sv. Jiří, Černou věž. Od 1. 4. - 31. 10. možno navštívit zahrady Pražského hradu.
 
3) Pražský hrad interiéry (s návštěvou katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, Basiliky sv. Jiří a Zlaté uličky), cca 2,5 hod., za 100 Kč/žák, vč. vstupů do objektů, začátek před restaurací Lví dvůr, U Prašného mostu 51/6
: Průvodce Vás seznámí s historií Pražského hradu a jeho objektů. Navštívíte katedrálu sv. Víta, místo odpočinku českých králů a světců, Starý královský palác s defenestračním oknem a Vladislavským sálem, Basiliku sv. Jiří s ostatky sv. Ludmily a Zlatou uličku s možností prohlídky brnění, Daliborky a Bílé věže. Cena pro studenty SŠ činí 210 Kč/student.
 
4) Nový Svět, Loreta, výstava Svatovítský poklad na Pražském hradě, 2,5 hod., za 120 Kč/žák (v ceně vstupy do Pražské Lorety a na Sv. poklad), začátek před restaurací Lví dvůr, U Prašného mostu 51/6
: Prohlídka začíná návštěvou výstavy Svatovítského pokladu, dále projdeme přes Nový Svět a navštívíme interiéry Pražské Lorety (Svatá chýše, Loretánský poklad s diamantovou monstrancí 6 222 diamatnů), zde bude prohlídka ukončena. K prohlídce jsou připraveny pracovní listy se zaměřením na Loretu a Sv. poklad. V expozici Svatovítského pokladu uvidíte např. Korunovační kříž s trny z trnové koruny, relikviáře s ostatky svatých (sv. Václav, sv. Vojtěch a sv. Vít, sv. Ludimila, sv. Jan Nepomucký a další), Svatováclavský korunovační meč, plenáře, roucha, monstrance, kalichy, prsteny a další. Prohlídky jsou možné od 10:00 hod.
 
5) Zemské sněmy a Parlament ČR, 2 hod., za 80 Kč/žák (v ceně vstupné do Starého královského paláce na PH a návštěva Poslanecké sněmovny ČR), začátek před restaurací Lví dvůr, U Prašného mostu 51/6
: Nejprve si prohlédnete Starý královský palác, zejména místnosti Zemských desek a místo zasedání Zemských sněmů, poté se přesunete s naším průvodcem do Poslanecké sněmovny. Ze zemských sněmů se vyvinul Parlament ČR a tak návštěva obou míst prohloubí Vaše znalosti. Prohlídka je možná pouze ve dnech, kdy neprobíhá zasedání Poslanecké sněmovny.
 
 
Do 24 hod. Vám termín potvrdíme nebo nabídneme náhradní. Do 4 pracovních dnů zašleme potvrzení objednávky se všemi údaji a kontakty. S sebou mějte vždy jmenný seznam žáků s adresou a razítkem školy ve 2 vyhotoveních. Průvodce bude označen cedulí CK Výuka Jinak
 
Exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR jsou pro všechny zájemce poskytovány institucemi zdarma.