006 - Hrabství Somerset s výlety do Walesu, 2.- 8. 5. 2020 za 11 690 Kč (odjezd z celé ČR), 7 dnů / 4x rodiny plná penze, 1x hotel se snídaní

006 - Hrabství Somerset s výlety do Walesu, 2.- 8. 5. 2020 za 11 690 Kč (odjezd z celé ČR), 7 dnů / 4x rodiny plná penze, 1x hotel se snídaní

1. den – odjezd od školy v ranních hodinách a denní přejezd.  Večer příjezd do Saint Omer a ubytování v hotelu s vl. soc. zařízením na pokoji. 

2. den – po snídani přejezd do přístavu v Calais a přeplutí přes kanál La Manche. Dopoledne návštěva DOVER CASTLE – středověký hrad, který v době 2. Sv. války sehrál důležitou roli a odtud byly řízeny boje a evakuace vojáků z Dunkerque, tzv. akce Dynamo. K vidění je také podzemí, kde se nacházela válečná nemocnice. Výstava je interaktivní doprovázena audio-vizuálními zvuky, figurínami aj. Odpoledne návštěva CANTERBURY - které je významným poutním místem a sídlem arcibiskupa anglikánské církve. Následuje prohlídka s anglickým průvodcem středověkého historického jádra, volno na nákupy (k dispozici je obchod vše za libru Poundland nebo studenty oblíbený obchodní dům Primark). Návštěva středověké katedrály volitelně. Přejezd na ubytování do oblasti Bath.

3. denPoznávání Walesu. První zastávka v CHEPSTOW, tzv. "brána do Walesu", se středověkým hradem, poté návštěva hlavní města Walesu CARDIFF s hradem - návštěva, katedrálou Sv. Davida a moderní stavbou Millenium Stadium. Aby seznámení s Walesem bylo to pravé, městem nás provede v angličtině opravdový waleský průvodce.  Návrat do rodin.

 

 4. den – Dopoledne návštěva městečka CHEDDAR – exkurze do rodinné výrobny sýru Cheddar, návštěva jeskyní, kde sýr Cheddar zraje - s anglicky hovořícím průvodcem. Odpoledne prohlídka města BATH: Bath Abbey, Royal Crescent, muzeum Jane Austin. Návštěva Římských lázní uvnitř (Roman Bath). Možnost nákupů. Například studenty oblíbený OD Primark, TK Maxx, Poundland  - vše za libru. Ubytování v rodinách.

 

5. den – Dopoledne poznávání Walesu. Prohlídka bývalého římského města CAERLEON - pozůstatky římských kasáren, lázní a amfiteátru. Odpoledne návštěva anglickéno městečka WELLS s jednou z nejkrásnějších katedrál v Anglii, středověkou uličkou i biskupským palácem. Návštěva katedrály. Možnost nákupů a odpočinek. Ubytování v rodinách.

 

6. dencelodenní pobyt v BRIGHTONU u moře. V dopoledních hodinách, prohlídka Royal Pavilion (s audio-průvodcem v angličtině), The Lanes (stará rybářská čtvrť) a Brighton Pier (historické zábavní molo). Návštěva Sea Life Centre (podmořské akvárium s podmořskými živočichy). Možnost procházky do malého přístavu. Odpočinek na pláži, osobní volno, možnost nákupů, například v OD Primark. Večer přejezd do Folkestone a odjezd zpět Eurotunelem.

 

 

7. den - přejezd přes Francii, Belgii a Německo. Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena: 11 690 Kč

 

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.                  

 

                     Termín zájezdu: 2. - 8. 5. 2020 18 + 2 místa ZDARMA

 

Cena zahrnuje: 

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole, parkovné, daň v Německu

- 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam trajekt, zpět Eurotunel nebo dle přání školy a dostupnosti přepravy)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů a muzeí 60 GBP děti do 15 let vč., studenti od 17 let 70 GBP

* Royal Pavillion 8/9 GBP* Brighton Museum s kostými a uměleckými předměty 4/4 GBP* Sea Life Centre 8/8 GBP * Portsmouth historické doky a loď HMS Victory 15/15 GBP * Hever Castle 10/12 GBP* Hastings Pašerácké jeskyně 6/8GBP * Londýn doprava lodí 7/13 GBP

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.