020 - Stará dobrá Anglie (Dover, Canterbury, Warwick, Stratford upon Avon, Oxford, Harry Potter, Londýn) od 7 790 Kč, 6 dnů/3 noci, 19-24/4/2020

020 - Stará dobrá Anglie (Dover, Canterbury, Warwick, Stratford upon Avon, Oxford, Harry Potter, Londýn) od 7 790 Kč, 6 dnů/3 noci, 19-24/4/2020

– odjezd od školy.      

v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a připlutí do DOVER CASTLE – středověký hrad, který v době 2. Sv. války sehrál důležitou roli a odtud byly řízeny boje a evakuace vojáků z Dunkerque, tzv. akce Dynamo. K vidění je také podzemí, kde se nacházela válečná nemocnice. Výstava je interaktivní doprovázena audio-vizuálními zvuky, figurínami aj. Přejezd pronajatým busem nebo vlakem do Canterbury. Odpoledne návštěva CANTERBURY, které je významným poutním místem a sídlem arcibiskupa anglikánské církve. Následuje prohlídka s anglickým průvodcem středověkého historického jádra, volno na nákupy (k dispozici je obchod vše za libru Poundland nebo studenty oblíbený obchodní dům Primark). Odjezd do rodin do Stratfordu nad Avonou.

3. den - dopoledne návštěva středověkého hradu WARWICK, nově obohacený o prohlídku Warwick Dungeon (interaktivním způsobem mapuje historii a věznění na hradě). Odpoledne návštěva STRATFORD upon AVON, rodiště a místo odpočinku Williama Shakespeara – procházka městem kolem rodného domu Shakespeara a návštěva kostela Trinity Church, kde je Shakespeare pohřben. V případě času možnost nákupů. Návrat na ubytování do rodin. 

– po snídani navštívíme OXFORD. Nejprve si prohlédneme historické centrum a navštívíme Christ Church College (univerzitní kolej s kaplí a jídelnou, jež se stala kulisou pro natáčení filmu Harry Potter), dále Merton College, The Sheldonian Theatre, Bodleian Library a možnost nákupů, například studenty oblíbený OD Primark – obchod s oblečením pro teenagery. Odpoledne návštěva WARNER BROSS STUDIO LONDON TOUR The making of Harry Potter – ateliéry mapující vznik několika filmů Harryho Pottera. Nocleh v rodinách a večeře.  

6. den<span style="Times New Roman" ;="" color:black;"=""> – návrat.

 

Cena: 7 790 Kč      

Termín: 

19.-24.4.20 (neděle-pátek) VOLNO 47 + 4 MÍSTA ZDARMA VOLNO

10.-15.5.20 (neděle-pátek) VOLNO 47 + 4 MÍSTA ZDARMA obsazeno

10.-15.5.20 (neděle-pátek) VOLNO 47 + 4 MÍSTA ZDARMA obsazeno

 

8. - 13. 4. 2018 (ne-pá)
volno 12 - 48 + 1 - 4 místa ZDARMA vč. vstupů, 3. - 8. 6. 2018 (ne-pá) volno 8 + 1 místo ZDARMA vč. vstupů 

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.              

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu včetně přistavení autobusu ke škole, parkovného a daně v Německu

- 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam trajekt, zpět Eurotunel nebo dle přání školy a dostupnosti přepravy)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů a muzeí, služby místních průvodců v angličtině 60GBP  děti do 15 let vč./ od 16 let 70 GBP: * Stratford nad Avonou kostel Trinity Church 2 GBP/2 GBP * Warwick Castle 17 GBP/17 GBP * Oxford Christ Church 8 GBP/10 GBP * Windsor prohlídka v angličtině 5 GBP/5 GBP * loď cca 7 GBP/13 GBP * prohlídka Canterbury v angličtině 6 GBP/6 GBP * návštěva katedrály v Canterbury 8 GBP/10 GBP * Návštěva muzea Canterbury Tales 7 GBP/7 GBP

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde
 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

 

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd, a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.