Automobilka AUDI, návštěva historického Řezna, čekáme na termíny exkurzí na rok 2020, 1 090 Kč při odjezdu z Prahy, 1 den - volno 13 - 52 míst + 3 - 4 pedagogové ZDARMA

Automobilka AUDI, návštěva historického Řezna, čekáme na termíny exkurzí na rok 2020, 1 090 Kč při odjezdu z Prahy, 1 den - volno 13 - 52 míst + 3 - 4 pedagogové ZDARMA

Po příjezdu do automobilky AUDI Forum Ingolstadt exkurze do výroby cca na 2 hod., možnost odpočinku v zeleném parku, návštěva muzea AUDI. Odpoledne návštěva historického města Regensburg (Řezno) – bavorské město na Dunaji s nejstarším mostem na sever od Alp (Steinerne Brücke) z roku 1146, dóm St. Peter (gotická katedrála), nákupní centrum. Prohlídka města je zajištěna s místními průvodkyněmi, které zde žijí a hovoří česky!!!

 

Cena: 1 090 Kč                                            

Termín: čekáme na termíny exkurzí na rok 2020 (v tuto chvíli již evidujeme zájemce pro návštěvu AUDI, poptávky zasílejte na info@ckvyukajinak.eu s předstihem 9 měsíců)

Cena platí pro odjezdová místa: Praha (cenu z dalších míst sdělíme na vyžádání, určuje se dle kilometrické vzdálenosti, tj. cena se může zvýšit, ale i snížit)

 

Přibližný čas odjezdu od školy v 5:15 a návratu ve 20:00 – 21:00 hod. max. dle dopravní situace.  Čas odjezdu bude uveden v pokynech pro účastníka zájezdu, které cestovní kancelář zasílá cca 7 – 10 dnů před odjezdem.

 

Předpokládaný itinerář:

5:15 odjezd od školy

10:30 příjezd do automobilky

10:45 – 12:45 prohlídka automobilky a muzea (výklad v angličtině, poté samostatná prohlídka muzea)

13:15 – 14:15 přejezd do města Regensburg

14:30 – 17:30 krátká prohlídka s průvodcem, dále volno na nákupy

17:30 odjezd zpět

20:30 – 21:00 příjezd ke škole

 

DOKLADY: studenti s sebou musejí mít cestovní pas nebo občanský průkaz (bez dokladu není možné vycestovat).

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu od školy a zpět

- služby průvodce CK

- KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků)

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

 

Cena nezahrnuje:

- povinné vstupné 7 EUR (automobilka AUDI s průvodcem +  prohlídka města Regensburg s průvodcem v češtině) – vybírá průvodce v autobuse

- další náklady nad rámec programu