V035 Adventní Řezno (Regensburg) od 950 Kč, 10. 12. (út), 12. 12. (čt), 16.12. (po)

V035 Adventní Řezno (Regensburg) od 950 Kč,  10. 12. (út), 12. 12. (čt), 16.12. (po)

Kód zájezdu: V035

jednodenní, BUS

 

Řezno, bavorské město ležícího na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj, láká svou atmosférou zejména v období adventu. Regensburg, to je středověké městské jádro, kamenný most, dóm, radnice a knížecí zámek Thurnů a Taxisů. Po příjezdu do Regensburgu rozdělení do dvou skupin a prohlídka s místní průvodkyní, poté individuálně návštěva adventních trhů. Možnost návštěvy zámku sv. Emmerama, původní klášter, který byl během 19. století přestaven rodem Thurn-Taxisů na zámecké sídlo, možnost prohlídky. Právě v zámeckém areálu se nacházejí ty nejkrásnější vánoční trhy ve městě.

Cena: 890 Kč

 

Termín: 10. 12. (út), 12. 12. (čt), 16.12. (po)

Cena platí pro odjezdová místa: Praha (cenu z dalších míst sdělíme na vyžádání, určuje se dle kilometrické vzdálenosti)

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- Komplexní pojištění od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků)

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné dle přání školy (doporučujeme prohlídku s místní průvodkyní v češtině nebo němčině za 5 EUR/student)

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.