Popis výletů

5056 Výroba automobilu

Náš výlet začne zastávkou v Kolíně, kde navštívíme výrobní podnik TPCA, kde se seznámíe s historií společnosti, poté následuje prohlídka výroby (automobilů Toyota, Peugeot a Citroën) jízdou ve vláčcích. Po prohlídce továrny se přesuneme do Kutné Hory, kde si s průvodcem prohlédneme...

5055 Po stopách Bohumila Hrabala s návštěvou pivovaru Postřižiny

Během jednoho dne navštívíme Muzeum Bohumila Hrabala v Nymburce, kde nás čeká krátká přednáška o jeho životě, krátký film a prohlídka muzea s pracovnou. Druhá část programu bude věnována návštěvě pivovaru Postřižiny, kde se seznámíme s výrobou piva prohlédneme si pivovar s místním sládkem. Cena...

5002 Proměny způsobů života (oživlá vesnice)

Děti se seznámí s životem našich předků, se vztahy v rodině a její velikostí. Náš slovník v novověku neznal pojem „rodina“, místo toho se používal pojem „hospodářství“… Jak vypadal život hospodáře a všech členů. Prohlédneme si školu, krámek, hospodářství a mlýn, vrátíme se tak do...

5007 Výroba cukru

Navštivte s námi největší cukrovar v ČR a Evropě. Děti a studenti se seznámí s pěstováním cukrové řepy (popř. cukrové třtiny) a s jejím zpracováním. Podívají se do výroby (závod používá moderní technologie na zpracování řepy, výrobu cukru a kvasného lihu) a poznají proces přeměny...

5008 Výroba lihu

Navštivte s námi největší cukrovar a lihovar v ČR a Evropě. Děti a studenti se seznámí s pěstováním cukrové řepy (popř. cukrové třtiny) a s jejím zpracováním. Podívají se do výroby (závod používá moderní technologie na zpracování řepy, výrobu cukru a kvasného lihu) a poznají proces...

5017 CHKO

Kde jinde seznámit děti s ochranou přírody, než přímo v samotné chráněné krajinné oblasti naší země. Odborný lektor seznámí děti formou diskuze a přednášky (s promítáním a obrázky) s pojmem a významem CHKO, jeho historií, faunou a florou. Naučí se, jak se správně chovat a chránit...

5018 Středověká vesnice a zahrady Botanicus

Žáci navštíví středověkou vesnici a seznámí se s jejím životem. Prohlédnou si: stodolu, dřevník, truhlárnu, dřevořezbářství, provaznictví, kamenictví, hrnčířskou a drátenickou dílnu, vězení, kovárnu, lékárnu a další dílny. Děti si budou moci prohlédnout také překrásné bylinné zahrady...

5020 Keltové na našem území

Turisticko-poznávací výlet se skládá z návštěvy keltské expozice, kde se děti seznámí s životem Keltů. Pokusíme se zodpovědět otázky: Odkud se vzali? Kde všude u nás žili? Jak se stravovali? Čím se živili? Jak bydleli? Součástí expozice jsou pracovní listy a samostatná část, kdy jsou...

5050 Terezín

Nabízíme Vám výlet do Terezína. Průvodce Vás seznámí s historií města. Společně si prohlédnete bývalé ghetto, expozice Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, Malou pevnost. Součástí programu je shlédnutí dokumentárního filmu. Společná prohlídka trvá cca 2, 5 hod. Za příplatek 50 Kč/žák je...

5051 Po stopách Praotce Čecha a Antonína Dvořáka

Navštivte s námi horu Říp a rodiště Antonína Dvořáka, Nelahozeves. Jako Praotec Čech vystoupáme na horu Říp a připomeneme si pověst o příchodu Čechů, prohlédneme si rotundu sv. Jiří na vrcholku Řípu. Ve stejný den zavítáme do nedaleké Nelahozevsi, rodiště A. Dvořáka, a navštívíme Památník...

1 | 2 >>