0007 VYŠEHRAD 140 KČ

Vyšehrad je jedno z nejstarších míst v Praze, které od nepaměti hrálo důležitou roli v historii našeho státu, je právem považováno za důležité místo spojené s českou státností. Vyšehrad je místem odpočinku významných osobností našeho národa, je jich přes 600, mezi nimi např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H. Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinová, B. Smetana a další. Vyšehrad je místem tak trochu tajemným a spjatým s mnoha pověstmi, které literárně zpracoval Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých. Studenti a žáci se během procházky seznámí s postavou kněžny Libuše, která ze svého sídla na Vyšehradě věštila budoucí slávu Praze. Povíme si o Horymírovi a Šemíkovi a dalších legendárních postavách, ale také o skutečných osobnostech, kterými byli čeští králové a knížata. Víte jaký kníže a pozdější král založil Vyšehrad? Jakou roli hrál Vyšehrad ve vztahu k Pražskému hradu? Je starší Pražský hrad nebo Vyšehrad? Víte, že na Vyšehradě můžete nalézt pozůstatky královského paláce? Co je to Slavín? A jaké vzácné sochy se to ve vyšehradském parku nacházejí? Jak se jmenuje kostel, který připomíná gotiku, ale gotika to není? A jakým druhem církevní stavby je rotunda sv. Martina? Co je to za architektonický sloh? Odpovědi na tyto otázky zodpoví Váš průvodce. Součástí programu je také prohlídka chodeb, kasemat, které jsou součástí opevnění Vyšehradu. Kasematy ústí do sálu, nazývaného Gorlice, kde jsou uloženy některé originální sochy z Karlova mostu. Také nahlédneme do kostela sv. Petra a Pavla (v případě, že bude veřejnosti otevřen) a na Národní hřbitov, kde jsou pohřbeny slavné osobnosti našich dějin.

Délka programu:      3 hodiny

Návštěva objektů:    ANO (kasematy, hřbitov se Slavínem)

Cena:                         140 Kč/žák/student (min. 30 platících)     

Pedagogové:             Na 10 žáků/studentů 1 pdg zdarma

Pracovní listy:           zašleme v elektronické podobě s potvrzením objednávky

Volitelné příplatky:   návštěva pamětihodností

MHD:                          ANO (není v ceně programu), jedna cesta na Pražský hrad 16 Kč/dítě do 14 let včetně, děti od 15 let a dospělí 32 Kč - přestupní jízdenka platná 90 min.

Vhodné pro:               ZŠ, MŠ, SŠ, Gymnázia, VOŠ a VŠ, skupiny pedagogů, jiné kolektivy

Objednávku vyplňte online zde