Prohlídky s průvodcem (MŠ, ZŠ, SŠ)

0001 Seznámení s Prahou

Cílem této komentované prohlídky s průvodcem je seznámit studenty a žáky s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města. Úvodem se studenti seznámí s historií Prahy. Po příjezdu do Prahy Vás náš průvodce vyzvedne na předem smluveném místě, např. nádraží/parkovišti autobusu atp.,...

0002 Staré Město

Studenti a žáci se během této komentované prohlídky seznámí se Starým Městem. Získají informace o jeho vzniku a také o tom, kudy vedly hradby Starého Města a k čemu sloužily, jak se v době jeho založení ve Starém Městě žilo. Část trasy vede po obvodu městských hradeb, procházka totiž...

0003 Malá Strana a Pražský hrad

Po příjezdu do Prahy Vás náš průvodce vyzvedne na nádraží/parkovišti autobusu, kam přijedete. Městskou hromadnou dopravou (možnost jízdy metrem a tramvají) se přepravíte na Pražský hrad, kde začneme s prohlídkou. Po cestě na Pražský hrad se ještě krátce zastavíme ve Valdštejnské zahradě (pouze...

0004 Nový svět, Hradčany a Pražský hrad

Naše prohlídka začíná na místě, kde se „strahovalo“, tedy držela stráž, u Strahovského kláštera. Budeme pokračovat na Loretánské náměstí s překrásnou barokní stavbou poutního kostela - Loretou se Svatou chýší a loretánským pokladem. K Loretě se váže několik legend, se kterými Vás...

0005 Staré Město s návštěvou Muzea Karlova mostu a plavba lodí

Program zahrnuje prohlídku Starého Města, která je popsána výše (program č. 0002), prohlídku Muzea Karlova mostu a plavbu lodí. Lodě jsou dřevěné, jsou to repliky lodí z 19. století, v zimním období jsou vyhřívané a každý účastník obdrží občerstvení-limonádu/čaj. Expozice Muzea Karlova...

0006 Pražská Nej

Program se skládá z programu č. 0001 Seznámení s Prahou, je podrobnější a obohacený o prohlídku Židovského města. Začíná na Pražském hradě, poté, co Vás náš průvodce vyzvedne na nádraží/parkovišti, kam přijedete. Program je ukončen u Prašné brány, dle dohody jinde, např....

0007 Vyšehrad

Vyšehrad je jedno z nejstarších míst v Praze, které od nepaměti hrálo důležitou roli v historii našeho státu, je právem považováno za důležité místo spojené s českou státností. Vyšehrad je místem odpočinku významných osobností našeho národa, je jich přes 600, mezi nimi např. A....

0008 Pražský hrad - exteriéry

Během dvouhodinové prohlídky s profesionálním průvodcem se seznámíte s historií, založením a stavebním vývojem Pražského hradu od svého vzniku v 9. století do současnosti. Společně si prohlédnete Královskou zahradu, je-li otevřená (pouze v období od 1. 4. - 31. 10.) s letohrádkem královny...

0009 Pražský hrad - interiéry

Prohlédněte si s naším průvodcem památky Pražského hradu, všechna čtyři nádvoří a interiéry katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, Basiliky sv. Jiří a Zlatou uličku. Program je ukončen na Pražském hradě. Během prohlídky se tak seznámíte s historií, architekturou, známými architekty a...

0010 Praha židovská

Program zahrnuje prohlídku Židovského muzea s průvodcem. Seznámíte se s historií Židů v Praze, s jejich způsobem života v  židovském ghettu. Navštívíte Starý židovský hřbitov, Maiselovu, Staronovou, Klausovu a Španělskou synagogu a Obřadní síň, uvidíte židovskou radnici....

0011 Seznámení s Prahou a Pražský hrad

Cílem této komentované prohlídky s průvodcem je seznámit studenty a žáky s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města a podrobněji pak s památkami Pražského hradu a významnými osobnostmi našich dějin, zejména s postavou sv. Václava, Karla IV. a dalšími panovníky. Prohlídku...

0012 Pražský hrad a Petřín s bludištěm/rozhlednou

Náš průvodce Vás vyzvedne na nádraží nebo na jiném místě dle dohody. MHD se přesuneme na Újezd a lanovkou vyjedeme na Petřín, zde navštívíme bludiště nebo rozhlednu. Projdeme kolem Strahovského kláštera, přes Pohořelec, kolem Lorety na Nový Svět a přes Hradčanské náměstí se dostaneme k Pražskému...

0013 Seznámení s Prahou a návštěva Lorety

Průvodce Vás vyzvedne na nádraží nebo na jiném místě v Praze dle dohody a doprovodí Vás až k Pražské Loretě, kterou si společně prohlédneme. Navštívíte tak kopii Svaté chýše, kde se podle legendy narodila Panna Marie, Starou klenotnici s Loretánským pokladem a Diamantovou monstrancí s 6 222...

0014 Seznámení s Prahou a návštěva Strahovského kláštera

Náš průvodce Vás vyzvedne na nádraží nebo na jiném místě v Praze dle dohody a tramvají společně přejedeme na zastávku tramvaje Pohořelec, kde začne prohlídka. Popovídáme si o historii Pohořelce a společně navštívíme Strahovský klášter: historické sály, ambit, kapitulní síň, expozice o minulosti a...

0015 Seznámení s Prahou a návštěva Poslanecké sněmovny ČR

Náš průvodce Vás vyzvedne na nádraží nebo na jiném místě v Praze dle dohody a doprovodí Vás do Valdštejnské zahrady, kterou si společně prohlédneme. Valdštejnský palác je sídlem Senátu ČR. Po Starých zámeckých schodech vystoupáme na Pražský hrad, prohlédneme si exteriéry Pražského hradu, tj....

0016 Vyšehrad a exkurze do České televize

Naše společná prohlídka začne na nádraží nebo na jiném místě v Praze dle dohody, náš průvodce Vás doprovodí do České televize na exkurzi, kde uvidíte studia, kde se natáčí řada pořadů a seriálů České televize. Ukážete si z kolik budov se ČT skládá, shlédnete film o vzniku a histori České televize....